4. Sınıf

299,00 TL 150,00 TL

Matematiği güncel hayattan bağımsız olarak düşünemeyiz. Bu sebeple, Senaryolu Matematik Kitabı'nı hazırlarken matematiğin daha iyi anlaşılması, öğrencinin matematik dilini kullanması, yorumlama ve eleştirel düşünme becerisini geliştirmesine yönelik bir yaklaşım benimsendi.

SENARYOLU MATEMATİK KİTABI

 

Matematiği güncel hayattan bağımsız olarak düşünemeyiz. Bu sebeple, Senaryolu Matematik Kitabı'nı hazırlarken matematiğin daha iyi anlaşılması, öğrencinin matematik dilini kullanması, yorumlama ve eleştirel düşünme becerisini geliştirmesine yönelik bir yaklaşım benimsendi.

 

Bu yaklaşım çerçevesinde, problem yelpazesini geniş tutarak günlük hayat ile ilişkilendirilmiş ve görsel malzemesi ile öğrencinin ilgisini çeken özgün bir eser ortaya konuldu.

 

Senaryolu Matematik Kitabı, ülkemizde daha önce örneğine rastlamadığımız kendine özgü bir öğrenme metodu kullanılarak hazırlanan klasik bir matematik kitabından çok daha fazlasıdır.

 

Kitapta, eğlenceli hikaye, görsel malzeme ve oyunlar kullanılarak hazırlanan problemler çocukların görsel ve mantıksal öğrenme kanallarına da hitap etmekte ve bu konuda okullarda karşılaşılabilecek eksiklikleri giderme amacı gütmektedir.

 

Kitapta Milli Eğitim Bakanlığı 4. Sınıf matematik müfredatındaki konuların tamamı görsel hikaye tipi problemlerle sunulmuştur. Bu sayede öğrencilerin okulda öğrendikleri konuların tekrarı ve pekiştirilmesi eğlenceli bir şekilde problem çözerek sağlanmaktadır.

 

Kitapta ayrıca öğrencinin düşünme kabiliyetlerini geliştirici ‘Düşünme Becerileri' soruları da ünite sonlarında bulunmaktadır.

 

Bu kitabın temel amacı, öğrencilere eğitim hayatının henüz başında Matematiğin eğlenceli kısmını göstererek Matematik dersinin hayatlarının ilerleyen kısımlarında bir probleme dönüşmesini engellemektir.

 

Kitapta yer alan eğlenceli ve renkli senaryolarla çocuklar matematik konularını fark etmeden pekiştirecek, matematik okuryazarlıkları gelişecektir.