Let's Mind Düşünme Becerileri ve Akıl Oyunları Seti nedir?

Klasik eğitim anlayışındaki bilgi aktarımı yöntemlerinden farklı olarak bilginin analizini, sentezini ve bilginin transfer edilerek yeni problemlerin çözümünü hedefleyen özgün bir kaynaktır. Özellikle görselliğin ön planda tutulduğu oyunlarla çocuklarda yeni ve farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlamaktadır. Kısacası çocuklarınızın zeka ve düşünme becerileri gelişimi için alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanan sistematik kapsamlı bir eğitim programıdır.


Düşünme becerileri etkinliklerinde bir yandan yaratıcı düşünme teşvik edilirken diğer yandan sistemli ve bütünsel bir düşünce geliştirmeye çalışılmaktadır.


Setimiz akademik başarının çok daha ötesinde hayat boyu gerekli becerilerin kazanılmasını hedeflemektedir. Öğrencilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri, düşünen, sorgulayan ve yaratıcı çözümler üreten bireyler olmaları için vazgeçilmez bir eğitim setidir.


Let's Mind Düşünme Becerileri ve Akıl Oyunları Seti'nin içeriği nedir?

Anasınıfı ve İlkokul 1-2-3-4-5 ve 6. sınıflar için ayrı ayrı hazırlanmış çeşitli etkinliklerden oluşmaktadır. Set içerisinde 25 haftaya bölünmüş, seviye seviye becerileri artırmayı hedefleyen kitap ve materyaller bulunmaktadır.

Anasınıfı hariç diğer tüm sınıfların setinde çocukların bilişsel beceriler geliştirmesini sağlayacak 3 akıl oyunları kitabı ve materyalleri ile 2 düşünme becerileri soru kitabı bulunmaktadır.  Anasınıfı setinde ise 5 akıl oyunları kitabı ve materyalleri yer almaktadır. Akıl oyunları kitaplarında en az beş farklı oyun, düşünme becerileri kitaplarında ise 100'den fazla soru yer almaktadır. Çocuklarımız oyunları oynarken hem eğlenecek, keyifli zaman geçirecek hem de birçok farklı beceri geliştirecektir.


Kitabın girişinde bu oyunlar teker teker tanıtılmıştır. Oyun açıklamalarında oyunların içeriği, nasıl oynandığı, kuralları, dikkat edilmesi gereken noktalar, oyunda kullanılan parçalar açıklanmıştır.


Oyun sayfalarında da bazı bilgiler yer almaktadır. Her sayfada; sayfada yer alan oyunun süresi, ilgili gelişim alanı ve dikkat edilmesi gereken noktalar yer almaktadır. Ayrıca her oyunun başında oyunun yönergesi de bulunmaktadır.


Setimizdeki oyunlar, gerek öğretmen gerekse bireysel veya aile katılımıyla oynanmaya elverişli olarak hazırlanmıştır.  Set okul dışında da eğitimi destekleyecek şekilde tasarlanmış olup, öğrencinin ailesiyle eğlenceli ve eğitici kaliteli vakit geçirmesine olanak sağlamaktadır.


Let's Mind Düşünme Becerileri ve Akıl Oyunları Seti sadece kitaptan mı oluşuyor?

Eğitim Seti kutusu içerisinde 5 adet kitap vardır. Anasınıfı seti hariç diger tüm sınıf setlerinde 3 adet Akıl Oyunları Kitabı ve 2 adet Düşünme Becerileri Soru Kitabı bulunmaktadır. Düşünme Becerileri kitapları okuma yazma bilmeyi gerektirebileceği için anasınıfı setinde sadece 5 adet Akıl Oyun Kitabı vardır.  Akıl Oyunları kitaplarındaki etkinlikler kutu içinde çıkan malzemeler yardımı ile oynanmaktadır.


Set içerisinde kullanılan plastikler ve eva malzemeler sağlığa zararlı mı?

Set içerisinde kullanılan plastik malzemeler  1. sınıf plastic ve evadan üretilmiştir. Üzerindeki boya CE Oyuncak Güvenliği Standardına Göre test edilmiştir. Tüm malzemelerin Oyuncak güvenliği ve sağlık sertifikaları buşunmaktadır.


Ekibinizi piyasadaki diğer eğitim verenlerden ayıran özellikler neler? 

Let's Mind Ekibi içerisinde sadece eğitmenler, öğretmenler yok. Psikolog ve pedagogların yanında tamamı üstün zekalı, TEVİTÖL mezunu, profesyoneller de bulunmakta.  Son zamanlarda piyasada onlarca eğitim kurumu, vakıf, dernek, dershane, etüt merkezi bu konularda eğitim verdiğini ve en iyilerinin kendileri olduğunu ifade etmektedir. Biz piyasadaki arkadaşların çabalarını takdire şayan buluyoruz. Ancak ekibimizin yetkinliği konusunda mütevazi olamayız.  Bu noktada üstün zekalılardan oluşan ekibe sahip olmak bile Let's Mind Seti Ekibini rakiplerinin çok ötesinde ve piyasada ulaşılmaz kılmaktadır.


Neden düşünme becerileri ve yaratıcılığa bu kadar vurgu yapıyorsunuz?

Düşünme becerileri gelişmiş bir birey birçok alanda analitik düşünme yetisine sahip olduğundan diğer bireylere göre daha başarılı olmakta, toplum içinde kolayca fark edilmektedir. Düşünme becerileri yaratıcılık ile etkileşim halinde olup yaratıcılık, düşünme becerileri gelişmiş bireylerde öne çıkmakta ve zihin egzersizleri yolu ile geliştirilebilmektedir. Düşünme becerileri gelişmiş yaratıcı bireyleri yetiştirmede eğitim programları oldukça önemlidir ancak tek başına yeterli değildir.  Günümüz eğitim sisteminin düşünme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmedeki performansı ortadadır. Gerek ülkemiz çocuklarının aydınlık geleceğe ulaşmaları gerekse ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine erişebilmesi için düşünme becerileri eğitimini çok önemsiyoruz.


Çocuğum Let's Mind Setini bireysel olarak da kullanabilir mi?

Let's Mind Seti kitaplarında yönerge bulunmaktadır. Yönergeler dikkatli bir şekilde okunduğu takdirde öğrenci kendi planlamasını yaparak setleri kullanabilir. Set, öğrencinin gerek okulda gerekse ailesi ile birlikte kolaylıkla uygulayabileceği çeşitli etkinliklerden oluşmaktadır.


Biz büyük bir okuluz toplu alımlar için indirim yapıyor musunuz?

50 adet ve üzeri set/kitap alımı için tarafımızla iletişime geçtiğiniz takdirde size özel fiyat çalışabiliriz.


3 yaşındaki çocuğuma anasınıfı setini alsam olur mu?

Uzman eğitmenlerimize göre Anasınıfı Seti 60 ay ve üzerisi için uygundur. Ancak üstün öğrenciler için veli gözetiminde setler denenebilir.


Bazı etkinlikler neden çok zor? Çocuklar yaparken zorlanıyorlar.

Modern çağın en büyük sorunlarından biri de sabırsızlık. Çocuklar hiçbirşeyle uğraşmak istemiyor, alternatif çözüm yolları denekten kaçınıyorlar. Zor denilen etkinliklerin çözümü mevcut ancak sabırla uğraşmak gerekmekte. Bunun faydasını elbette göreceksiniz.

 

 

BİLSEM Hazırlık Denemeleri Nedir?

Bildiğiniz üzere, ülkemizde özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla ‘Bilim ve Sanat Merkezleri' (BİLSEM) faaliyet göstermektedir.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından BİLSEM sınavları sadece 1., 2. ve 3. sınıflara yapılmaktadır.


1-2 ve 3. Sınıflar için hazırladığımız BİLSEM Hazırlık Denemeleri her sınıf düzeyinde 7 denemeden oluşmaktadır. Denemelerin ayrıntılı çözümlerinin ve soru taktiklerinin açıklandığı çözüm kitapçıkları sayesinde çocuklar sınava rahat ve doğru bir şekilde hazırlanabilmektedir.


Bilgi ve teknolojinin akıl almaz bir hızla geliştiği çağımızda eğitim materyallerinin de uygun nitelikte olması düşüncesindeyiz. Bu anlayışla tüm soruların cevabına ışık tutan SmartPen teknolojisi ile BİLSEM sınavına hazırlanmayı neşeli bir hale dönüştürdük.


Gerek SmartPen gerekse de eğlenceli ve görsel içeriğiyle renkli bir çalışma imkânı sunan bu hazırlık kitabı BİLSEM sınavlarında yüksek başarıyı hedefleyen öğrencilerimiz için vazgeçilmez bir kaynak niteliğindedir.


BİLSEM Hazırlık Denemeleri sadece grup tarama sınavına mı yönelik?


Hayır. BİLSEM sınavının gerek ilk aşaması olan grup tarama uygulamasında gerekse sonraki aşama olan bireysel değerlendirme bölümünde sorulan soruların benzerlerini deneme sınavlarımızda görebileceksiniz.


Senaryolu Matematik Kitabı'nın piyasadaki matematik kitaplarından farkı nedir?

 

1-2-3 ve 4. sınıflar için hazırlanan Senaryolu Matematik Kitabı, ülkemizde daha önce örneğine rastlamadığımız kendine özgü bir öğrenme metodu kullanılarak hazırlanan klasik bir matematik kitabından çok daha fazlasıdır.

 

Kitapta, eğlenceli hikaye, görsel malzeme ve oyunlar kullanılarak hazırlanan problemler çocukların görsel ve mantıksal öğrenme kanallarına da hitap etmekte ve bu konuda okullarda karşılaşılabilecek eksiklikleri giderme amacı gütmektedir.


Kitapta Milli Eğitim Bakanlığı matematik müfredatındaki konuların tamamı sınıf düzeyine uygun olarak görsel hikaye tipi problemlerle sunulmuştur. Bu sayede öğrencilerin okulda öğrendikleri konuların tekrarı ve pekiştirilmesi eğlenceli bir şekilde problem çözerek sağlanmaktadır.


Kitapta ayrıca öğrencinin düşünme kabiliyetlerini geliştirici ‘Düşünme Becerileri' soruları da ünite sonlarında bulunmaktadır.


Bu kitabın temel amacı, öğrencilere eğitim hayatının henüz başında Matematiğin eğlenceli kısmını göstererek Matematik dersinin hayatlarının ilerleyen kısımlarında bir probleme dönüşmesini engellemektir.


Kitapta yer alan eğlenceli ve renkli senaryolarla çocuklar matematik konularını fark etmeden pekiştirecek, matematik okuryazarlıkları gelişecektir.

 

Matematiksel Düşünme Kitabı'nın (MDK) piyasadaki matematik kitaplarından farkı nedir?


Matematiksel Düşünme Kitabı (MDK) Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlanmış MATEMATİK ve DÜŞÜNME BECERİLERİ olmak üzere ünite bazında 2 bölümden oluşan özgün bir matematik soru kitabıdır.


MDK MATEMATİK bölümü, müfredatta yer alan her konuyu kapsayacak şekilde oluşturulmuş ve görselliği öğrenciyi motive eden özgün matematik sorularından oluşmaktadır.


MDK DÜŞÜNME BECERİLERİ bölümü, sınıf seviyesine uygun olarak hazırlanmış, öğrencinin düşünme kabiliyetlerini geliştiren her ünite sonunda yer alan düşünme becerileri sorularıdır.


MDK sadece bir matematik soruları kitabı olarak düşünülmemelidir. Matematik soruları kurgusu ve görselliğinin kalitesiyle piyasadaki alışılagelmiş matematik soru kitaplarından farklıdır.


Matematiksel düşünmeyi ve matematik zekasını geliştirecek en iyi yöntemlerden biri öğrencilerin seviyesine uygun eğlenceli düşünme becerileri sorularıdır. Bu sayede matematik zekasını bir oyun olarak öğretmeye çalıştığımız bu tür düşünme becerileri soruları öğrenciye karşılaştırma, muhakeme ve yorum yeteneği kazandıracak, çocuklarımızın matematiği bir dizi işlemden daha fazlası olarak görmelerini sağlayacak ve problem çözmede artık daha başarılı olacaklardır.    

 

Kargo gönderimi ile ilgli bilmem gerekenler nelerdir?


www.dusunmebecerileri.com, web sitesinden Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan tüm illere gönderi yapılabilmekte, ancak yurtdışına gönderi yapılmamaktadır.

Kargo ücreti ne kadardır?

Yapacağınız alışverişlerde Türkiye'nin her yerine kargo ödemesi eklenir. Yapacağınız her bir işlemdeki toplam sipariş tutarı 100 TL'nin üzerinde ise, kargo bedeli  tarafımızca karşılanır.

Siparişim ne zaman kargoya verilir?

Stok ve ödeme onayı alınan siparişinizin ürün/leri 3 işgünü içinde kargoya teslim edilir. Sipariş, üye tarafından belirtilen teslimat adresine kargo tarafından teslim edilir.

Kargo tarafından belirtilen teslimat süreleri, zorunlu haller dışında 0-600 km mesafeler için 2 (iki) işgünü, 600 km üzeri mesafeler için 3 (üç) işgünüdür.

Siparişimi başka biri teslim alabilir mi?

Tüm gönderiler, Kargo tarafından belirtilen adrese ve ilgili şahsa teslim edilir. Kargo şubesinden kesinlikle mal teslimatı yapılmaz. Alıcının adreste olmaması durumunda birinci dereceden yakınına kimlik bilgilerinin kontrolünden sonra teslimat yapılabilir.

Sipariş Bilgilerinizi Girerken Lütfen Şu Konulara Dikkat Ediniz:

Siparişinizi hediye olarak göndermek istiyorsanız, fatura ve sevkiyat adresinizi ayrı ayrı girmeyi unutmayınız.

Teslimatın gecikmesinde en sık karşılaşılan sebep; adres bilgilerinin yetersiz olmasıdır. Bu nedenle lütfen ürününüzün teslim edilmesini istediğiniz adresi tam ve doğru olarak giriniz.

Kargo Gönderimi ve Teslimatı ile İlgili Diğer Hususlar:

Kargo paketi teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.


Teslimat sırasında hasarlı olduğunu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalı ve firmamızı bu konuda e-posta vasıtasıyla bilgilendirmelidir.

Sipariş ettiğiniz ürünün belirtilen süre içinde teslim edilmemesi veya siparişle ilgili başka bir sorun yaşamanız durumunda, web sitemiz üzerinden bilgi@dusunmebecerileri.com e-posta adresinden Müşteri Hizmetleri Yetkilisi'ne bilgi verebilirsiniz.

dusunmebecerileri.com'a neden üye olmalıyım?

dusunmebecerileri.com web sitesinden alışveriş yapabilmek için, üye olmanız gerekmektedir. dusunmebecerileri.com'a üye olmak ücretsiz ve çok kolaydır. Kullanıcı adı olarak size ait geçerli bir e-posta adresi ve sadece sizin bileceğiniz bir şifre belirlemeniz, siteye üyelik için yeterlidir.

Ücretsiz üye olmak için lütfen buraya tıklayınız.


Şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

Şifrenizi unutmanız halinde, Üye Girişi sayfasındaki Şifre Sıfırlama Servisi ile kullanıcı adı olarak kullandığınız ve sizin tarafınızdan belirtilmiş olan elektronik posta adresine sistem tarafından otomatik olarak yeni bir şifre gönderilecektir.

Şifrenizi unuttuysanız, üye olurken belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize yeni bir şifre gönderilmesi için lütfen buraya tıklayınız.

Ödemelerimi nasıl yapabilirim?

dusunmebecerileri.com web sitesinden ister online kredi kartı ile, isterseniz banka havalesi veya EFT ile alışveriş yapabilirsiniz.

Ödeme ve Sipariş İptali ile ilgili şu konuları dikkatle incelemenizi rica ederiz:

Havale veya EFT ile yapacağınız alışverişlerde siparişlerin işleme alınma zamanı web sitesinden siparişin verildiği an değil, yaptığınız havale veya EFT'nin firma hesaplarında görüntülenmesinden sonradır.

Havale yolu ile verilen siparişlerde en geç 5 işgünü süresince havalesi yapılmayan siparişler, sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Kredi kartı ile verilen siparişlerde, siparişinizin iptal edilmesini istiyorsanız tarafımıza ulaşarak siparişiniz kargoya verilmeden işleminizi iptal ettirebilirsiniz.

Tüm siparişler yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura ile birlikte kargoya verilir.

KDV oranları eğitim materyallerinde %8'dir.


Siparişiniz ile ilgili soru ve sorunlarınızla ilgili olarak bilgi@dusunmebecerileri.com e-posta adresinden  bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Siparişimin onaylandığını nasıl anlarım?

dusunmebecerileri.com web sitesinden yapacağınız alışveriş sistemimizde görüntülendikten sonra, kullanıcı adı olarak belirttiğiniz e-posta adresinize siparişinizin fiyat, marka, ürün adı, adeti, kargo fiyatı, toplam fiyat gibi detaylarını içeren bir e-posta gönderilir. (Banka havalesi ile gerçekleştirdiğiniz siparişler, havale tutarı şirket hesaplarına ulaştığında işleme alınacaktır.) Sipariş ve ödeme işleminizi tamamladıktan sonra lütfen e-posta adresinize gelen iletiyi kontrol ediniz.

Gönderilecek e-postanın tarafınıza ulaşmaması durumunda, lütfen "junk/bulk/gereksiz mail" kutusunu kontrol ediniz. Mesajınız junk/bulk/gereksiz mail kutusuna düşmüş ise, lütfen "not junk / gereksiz mail değil" olarak işaretlemeyi unutmayınız.

Garanti ve ürün iadesi ile ilgili bilmem gerekenler nelerdir?

dusunmebecerileri.com web sitesinden satın aldığınız ürünün iade koşullarına uyması için, ürünün "ayıplı mal" sayılması gerekmektedir. Ayıplı mal halleri yırtık ya da eksik sayfa ve hatalı basımdır.

Ayıplı mal haricinde eğitim ürünleri ve kitaplarda iade ve değişim yapılmamaktadır.

Satın almış olduğunuz ürün/ler ile ilgili şu konulara lütfen dikkat ediniz:

Ambalajı açılmış ve/veya kullanılmış ve/veya tahrip edilmiş şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez.

İade edilecek olan ürünü, yalnızca anlaşmalı olduğumuz kargo firmasıyla göndermeniz gerekmektedir. Başka bir kargo firması ile gönderilen ürünlerin iadesi kesinlikle alınmaz.

Ürünün iade gönderisi, orijinal ambalaj ve düzenlenen fatura nüshaları ile birlikte yapılmalıdır.

Önemli Not:

İade etmek istediğiniz ürünün faturası şirket adına kesildiyse, ürünü iade ederken ilgili şirketinin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İade faturasının, kargo payı dâhil edilmeden (Ürün birim fiyatı + KDV olarak) kesilmesi gerekmektedir.


Ürün İade Adresi:

Halkalı Merkez Mahallesi, 1. Karadut Sokak, No:8/25 Küçükçekmece / İstanbul
Tel: (0533) 314 25 67
E-posta: bilgi@dusunmebecerileri.com

Sipariş ettiğiniz ürün elinize ulaştıktan sonra, ürün iadesi ile ilgili olarak sormak istediğiniz konularda bilgi@dusunmebecerileri.com e-posta adresinden Müşteri Hizmetleri Yetkilisi'ne ileti gönderebilirsiniz.

Para iadesi nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Teknik servisimize ulaşan ürünlerin (yukarıdaki maddede de belirtildiği şekilde) iade şartlarına uygun olarak tarafımıza gönderilmiş olmaları halinde ürün tutarının iadesi, ürünün tarafımıza ulaştığı gün işleme alınır.

Para iadesinin hesabınıza yansıma süresi, bankanızın inisiyatifindedir. Satınalma aşamasında havale ile gerçekleştirilen ödemelerin iadesi ise en geç 1 hafta içerisinde müşteri hesabına yansımaktadır.

Ürün gönderiminde kargo ödemesi firmamız tarafından karşılanmışsa para iadesi yapılırken kargo tutarı kesintisi yapılır.


İletişim Bilgilerimiz:

Sormak istediğiniz diğer konular için aşağıdaki adres bilgilerinden veya belirtilmiş olan telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.